אורחים מחו"ל - מורשת יהודית

לאורח היהודי מחו"ל נתאים סיור לאור נושאי התעניינותו ועבר הביקורים הקודם.  למי שמכיר הארץ - ניתן להתאים סיור מתוך טיולי איכות .  הנה כמה דוגמאות לטיולי מורשת יהודית:

© 2021 Yoav Avneyon. All rights reserved.