YoaView
[English] צור קשר קישורים גלריה המלצות אודות אתרים ועוד הרצאות מרתקות טיולי איכות גיבושטח אורחים מחו"ל

אורחים מחו"ל - מורשת נוצרית

ביקור בארץ בה נולד ופעל ישוע מרגש כל אורח נוצרי גם אם מעורבותו הדתית אינה עמוקה.

לאלה מהאורחים שהדבר נוגע לליבם – נוכל לפתוח את "הברית החדשה" , לקרא את הקטעים הרלבנטיים למקום ההתרחשות עצמו. האמונה הנוצרית אינה עשויה מיקשה אחת. לאורח פרוטסטנטי מארה"ב לא נראה את אותם אתרים כמו לעמיתו הקתולי מאיטליה. מוצעים כאן מספר מסלולים בהם מודגשת חווית ההליכה בעקבות ישוע והשליחים.
 
כמובן שלא נצמצם מבטנו רק למורשת הנוצרית. אורח נוצרי מסוקרן מנושאי מורשת יהודית – המהווה את הבסיס לעליית הנצרות. ראו גם אפשרויות טיול בפרק "מורשת יהודית "

 הקליקו מטה כדי לראות כמה דוגמאות לסיורי מורשת נוצרית:

למורשת יהודית