YoaView
[English] צור קשר קישורים גלריה המלצות אודות אתרים ועוד הרצאות מרתקות טיולי איכות גיבושטח אורחים מחו"ל

אוסף אריה וולק                                                            חזרה ל"ועוד" 

אריה וולק נולד בפראג בשנת 1912. חיו המרתקים כללו עליה לארץ, עיסוק כצלם וכצייר.  דרך עדשת מצלמתו ניבטו ארועים, אתרים ואישים בתקופות סוערות ומכוננות אך גם התבוננות ייחודית שלווה באדם ובטבע.

נפלה בידנו זכות להציג כאן מדגם קטן מתצלומיו וקומץ מציוריו. בשלב ראשון נסרקו הצילומים ברזולוציה גסה בלבד.

 

 

 אריה וולק - קורות חיו

צילומי מלחמת העצמאות

צילומי ארכיאולוגיה

צילומי אישים

צילומי חיי יומיום

טבע וייבוש החולה

שנות המדינה הראשונות

ציורים 

 חזרה ל"ועוד"    חזרה לתפריט ראשי 


תגובות
(אין תגובות)