אתרים מסתוריים בישראל

מהם מעגלי האבנים המסתוריים ברמת הגולן ומדוע צופים ממרכז המתחם אל השמש העולה ביום הארוך בשנה? מהן והיכן הן כמויות הכסף האדירות המוזכרות במגילת הנחושת שנמצאה במערה בקומראן? היכן נמצא ארון הברית? בסקוטלנד? אתיופיה, מתחת להר הבית? מהן אלות הנחושת המדהימות באיכותן על חלקן עיטורי ראשי יעלים, שנמצאו במערת המטמון ויוצרו לפני ששת אלפי שנה? מהו גל האבנים האדיר שנערם במורדות גוש הרי מירון וכיצד הוא קשור לנביא יתרו? מדוע נקברו בתנוחה אחידה מאות כלבים באשקלון בתקופה הפרסית. היכן הם קברי המכבים שלאחר בנייתם נראו למרחוק ליורדי הים?

הרצאתנו תעסוק בתעלומות ארכאולוגיות והסטוריות שמעוררים אתרים מרתקים בישראל

 

חזרה להרצאות מרתקות               חזרה לתפריט ראשי

 

 

© 2021 Yoav Avneyon. All rights reserved.