מאה וחמישים שנה בגליל – סיפורו של המלון הסקוטי בטבריה

נצא למסע בזמן ממחצית המאה ה-19 ועד היום. נכיר את סיפורו המופלא של ד"ר דויד טוראנס הסקוטי. דרך הצילומים הרבים שהותיר הוא וממשיכי דרכו – נחוש את האירועים ההיסטוריים שאירעו מאז ואת הווי החיים בארץ.

  • מדוע החלה לפתע במאה ה-19 התעניינות גלובלית בחבל הארץ הנידח שלנו ?
  • כמה יהודים הצליח המיסיון הסקוטי להעביר על דתם ?
  • מהו המטען האדיר שסוחבות על ראשן ארבע בנות צעירות שצילם צוות בית החולים?
  • מהו הפלא הצף על ים כנרת שגרם לאחיות בית החולים לנטוש את משמרתן ?   

מקור התמונה: אוסף טוראנס

חזרה להרצאות מרתקות                   חזרה לתפריט ראשי

 

© 2021 Yoav Avneyon. All rights reserved.